Brexit, naïviteit of verlossing?

Het Tilburgs Studentensymposium is een jaarlijks terugkerend symposium dat dit jaar in het teken zal staan van de Brexit. Op 29 Maart 2019 verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie officieel, 10 april zal dan ook het ideale moment zijn om op deze cruciale gebeurtenis te reflecteren.

Het thema van het symposium dit jaar is ‘Brexit, naïviteit of verlossing’. Tijdens het symposium zal er dieper ingegaan worden op wat de gevolgen van de brexit voor Nederland en Groot-Brittannië zelf zijn en hoe de toekomst in Europa eruit ziet voor Nederland. Het thema zal worden behandeld aan de hand van wetenschappelijke visies en discussierondes met een sprekerspanel bestaande uit brexitexperts onder begeleiding van onze moderator Jerre Maas.

De aankomende editie van het Tilburgs Studentensymposium zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2019 in de aula van het Cobbenhagen gebouw op Tilburg University.


Sprekers


Jan Willem Thoen
(Senior Tax Director PwC)

Jan-Willem Velthuijsen (Chief-economist PwC & Professor of Economics aan de RUG)

Namens PwC zullen respectievelijk Jan-Willem Thoen en Jan-Willem Velthuijsen het panel komen versterken.

Naarmate 29 maart 2019 dichterbij komt, wordt de uitkomst van Brexit steeds onzekerder. Het is belangrijk om de realiseren dat wanneer er geen overeenkomst wordt bereikt, het ‘no deal scenario’ het automatische gevolg is, met verstrekkende gevolgen. Om dit in kaart te brengen zullen Jan-Willem Thoen en Jan Willem Velthuijsen ingaan op de mogelijke economische en fiscale gevolgen die de brexit met zich meebrengt met betrekking tot het Nederlandse bedrijfsleven.


Arend Jan Boekestijn (Historicus aan de UU) ©Plaatjevankaatje

Bart Los (Professor International Economics & Business aan de RUG)

Arend Jan Boekestijn is sinds 1989 verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen van de Universiteit Utrecht en tevens Buitenland columnist van het weekblad Elsevier. Vanaf november 2006 tot november 2009 was hij lid van de Tweede Kamer voor de VVD fractie.

Bart Los studeerde aan de Universiteit Twente van 1994 tot 1998, waarna hij doctoreerde op het gebied van internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen in 2004. Los zal ingaan op de grotere economische gevolgen die de brexit met zich meebrengt voor Europa.