Het Tilburgs Verkiezingssymposium is een jaarlijks terugkerend symposium dat dit jaar in het teken zal staan van de Brexit. Op 29 Maart 2019 verlaat Groot-Brittannië de Europese Unie officieel, 10 april zal dan ook het ideale moment zijn om op deze cruciale gebeurtenis te reflecteren.

Het thema zal dit jaar voornamelijk dieper ingaan op wat de gevolgen van de brexit voor Nederland en Groot Brittannië zelf en hoe het nu verder moet in Europa voor Nederland. Dit zijn de belangrijkste vragen die centraal staat tijdens het symposium en worden behandeld aan de hand van wetenschappelijke visies en debatrondes onder begeleiding van onze moderator Jerre Maas.

De aankomende editie van het Verkiezingssymposium zal plaatsvinden op woensdag 10 april 2019 in de aula van het Cobbenhagen gebouw op Tilburg University.