Editie 2018

Teken de Toekomst

Op 12 maart 2018 werd het jaarlijks terugkerende Tilburgs Studentensymposium zoals gebruikelijk georganiseerd in de Aula op de Universiteit van Tilburg. Het verkiezingssymposium van dit jaar stond geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg. Het thema van het symposium is ‘Teken de toekomst’. Tijdens het symposium werden gevoelige onderwerpen besproken worden die op het moment spelen in Tilburg aan de hand van wetenschappelijke visies en debatrondes

Jan Tromp, voormalig politiek redacteur van VARA, NOS Capitool, Haagse Post en de Volkskrant, sprak over de sluimerende ondermijning van het openbaar bestuur in Nederland door criminele organisaties. Vervolgens namen Maarten van Asten (VVD), Rosanne Franken (CDA), Joost Westland (PVDA) en Hans Smolders (Lijst Smolders) aan een interactief debat met het publiek onder begeleiding van onze moderator Jerre Maas waarbij het bovenstaande thema en de braindrain uit Tilburg uitgebreid behandeld werden.